VERGADERINGEN

De OVBL vergadert in het schooljaar 2020-2021 op de volgende data:

  • woensdag 9¬†september 2020 (Zoom-vergadering)
  • dinsdag 27 oktober 2020 (Zoom-vergadering)
  • dinsdag 19 januari 2021
  • donderdag 4 maart 2021 (ALV)
  • dinsdag 16 maart 2021
  • dinsdag 27 april 2021
  • dinsdag 22 juni 2021

Alle reguliere vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in de docentenkamer van het Bataafs Lyceum.

Voor de ALV (Algemene Ledenvergadering) worden alle ouders en verzorgers uitgenodigd. De OVBL zorgt voor een interessante spreker over een nog interessanter onderwerp.

Contact opnemenBataafs Lyceum