TOEGEKENDE SUBSIDIES

In het verleden zijn subsidies verleend om muziek te kunnen maken in de aula en zijn de geweldige ‘Vluchtelingenavond’ en ‘American Election Night’¬†ermee mogelijk gemaakt. Ook is een groep leerlingen met filosofie in hun pakket naar de Filosofiedag in Amsterdam geweest.

In dit schooljaar hopen wij weer veel goede, leuke, interessante subsidieverzoeken te mogen ontvangen.

Contact opnemenBataafs Lyceum