SUBSIDIE AANVRAGEN

De OVBL biedt leerlingen de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie voor een project of activiteit waar elders geen budget voor gevonden kan worden. Per schooljaar is hiervoor een bedrag van  € 2.500,- gereserveerd. Leerlingen kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen.

 

Regels en richtlijnen

  • Het project of de activiteit is alleen bedoeld voor en gericht op leerlingen van het Bataafs Lyceum.
  • Het moet gaan om een project of activiteit met een duidelijk educatieve waarde.
  • Het project of de activiteit heeft betrekking op een groep leerlingen ter grootte van minimaal een klas.
  • Een project of activiteit wordt maar één keer gesubsidieerd.
  • Na afloop van het project of de activiteit zorgt de aanvrager voor een multimediaal verslag dat geplaatst kan worden op deze website.
  • Er worden geen aanvragen toegekend die betrekking hebben op reguliere leshulpmiddelen.
  • Er worden geen reiskosten vergoed.

 

Hoe vraag je subsidie aan?

Heel simpel, stuur ons een bericht met een uitleg die weinig tot niets te raden overlaat. De OVBL zal zich zo spoedig mogelijk over de subsidie-aanvraag buigen en deze toetsen aan bovengenoemde regels en richtlijnen. Hierna ontvangt de aanvrager een bericht met een toewijzing, een afwijzing of het verzoek om nadere uitleg.

 

En dan?

Als je een toewijzing hebt ontvangen, kan je beginnen met het project of de activiteit. Let wel, de OVBL heeft bonnetjes nodig om de subsidie financieel te verantwoorden. In het algemeen geldt dat de school het geld voorschiet en de OVBL dit achteraf met school afhandelt. Na afronding van het project of de activiteit maak je een multimediaal verslag voor op deze website.

Contact opnemenBataafs Lyceum