SUBSIDIEAANVRAAG

De OVBL biedt leerlingen de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie voor een project, activiteit of aanschaf waarvoor elders geen budget gevonden kan worden. Per schooljaar is hiervoor een bedrag van ten minste €1500 gereserveerd. Leerlingen kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen.

 

Voorwaarden

 1. De aanvrager van subsidie is:
  1. Een leerling of de vertegenwoordiger van een groep leerlingen.
  2. Een leraar of ander personeelslid van school die steun heeft van de leerlingenraad. De aanvraag kan vervolgens gedaan worden door of namens een lid van de leerlingenraad.
 2. Het moet gaan om een project, activiteit of aanschaf waar leerlingen iets van leren of die een positieve bijdrage levert aan de sfeer op school.
 3. Het aantal leerlingen dat baat heeft bij de subsidie, heeft ten minste de grootte van een klas.
 4. De subsidie geldt voor maximaal drie aaneengesloten schooljaren.
 5. De subsidie wordt niet aan reguliere leshulpmiddelen besteed.
 6. Maximaal 25% van de subsidie mag worden besteed aan reiskosten.
 7. De aanvrager zorgt voor een kort tekstueel en financieel verslag, inclusief bewijsmateriaal zoals bonnen en foto’s na afloop van het project, de activiteit of de aanschaf.

 

Aanvraag

Vul dit formulier in.

 

En dan?

Als je aanvraag is goedgekeurd, kan je beginnen met het project, de activiteit of de aanschaf. Het kan zijn dat de school het geld voorschiet, maar het kan ook zijn dat de oudervereniging dit direct met je regelt. Dit wordt bij de goedkeuring besproken.

Contact opnemenBataafs Lyceum