MISSIE EN VISIE

De OVBL ziet het als haar missie om de belangstelling en betrokkenheid van zo veel mogelijk ouders bij de school te stimuleren. Daarom wil ze:

  • een klankbord zijn voor ouders én de schoolleiding.
  • de goede informatie-uitwisseling tussen de OVBL, MR en schoolleiding bewaken.
  • de MR van gevraagd en ongevraagd advies voorzien.
  • meedenken en spreken over zaken die het beleid van de school aangaan.
  • activiteiten van en voor de school ondersteunen.
  • de ouderbijdragen effectief beheren en besteden, zoals via subsidies aan leerlingen.
  • een voor alle ouders interessante algemene jaarvergadering organiseren.
  • attenties verzorgen voor leerlingen op bijzondere momenten, zoals voor de kerstvakantie en na het eindexamen.

De visie van de OVBL is dat de school alleen een veilige en prettige leeromgeving kan zijn als er helder, open en eerlijk wordt gecommuniceerd met leerlingen én hun ouders. Het is daarom dat zij activiteiten uitvoert die de goede gang van zaken op school en de kwaliteit van het onderwijs bevorderen, en het welzijn van de leerlingen verhogen.

Contact opnemenBataafs Lyceum