BESTUUR

De oudervereniging heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit zeven personen:

Voorzitter: Frank Bouwmeester

Secretaris: Remko Meddeler

Penningmeester/MR/GMR: Angelien Zeiger-Gierveld

MR: Rico Quattrocchi

Bestuurslid: Minnie Fisher

Bestuurslid: Yvonne Vetketel

Bestuurslid: Jeroen Zandsteeg

Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, of wilt u gewoon eens aanschuiven bij een vergadering, neem contact op!

Contact opnemenBataafs Lyceum