Op 15 februari 2022 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging Bataafs Lyceum plaats in de vorm van een webinar, met digitale inspraakmogelijkheid via een chatfunctie.

Voorzitter: Frank Bouwmeester
Penningmeester: Rikke Schiphorst
Secretaris en notulist: Remko Meddeler

Agenda:
Deel 1, over de OVBL
Deel 2, over onze pubers en hun schermen, door Aletta Smits

1. Over de OVBL

Frank opent voor de tweede keer een digitale ALV, maar spreekt direct de hoop uit elkaar de volgende keer weer ‘in het echt’ te ontmoeten. Via de webinar-omgeving waarin deze ALV is gegoten is interactie in beeld niet mogelijk. Wel is er de mogelijkheid om digitaal te stemmen en te chatten. Frank roept een ieder op naar hartenlust van de chat-functie gebruik te maken.

Frank stelt het bestuur van de OVBL voor en bespreekt kort de activiteiten. Rikke licht de financiële afrekening over het schooljaar 2020/2021 toe. De kascommissie heeft hiermee reeds ingestemd. Ook 93% van de 39 aangemelde leden gaat akkoord, waarmee de afrekening is goedgekeurd. Een enkeling heeft specifieke vragen over de afrekening en de begroting van het lopende schooljaar. Deze vragen worden ter plekke of binnen enkele dagen per mail beantwoord.

De sheets van de presentatie zijn hier te bekijken.

De kascommissie voor controle van de financiën in het lopende schooljaar zal bestaan uit Mieke Bril en Hil Meijer.

2. Over onze pubers en hun schermen

Aletta Smits houdt een interactief, levendig en interessant betoog over wat onze kinderen zoal achter hun schermen doen en waarom het zo moeilijk – soms zelfs onmogelijk – is om dat scherm weg te leggen. Het webinar blijkt veel ouders aan het denken te zetten, en dat is precies wat het beoogt. De OVBL zal in de komende periode nader spreken met de schoolleiding over de omgang met schooldevices tijdens de lesuren, want ook daar trekt het scherm de aandacht.

De handout van het webinar is via deze link te bekijken.

Frank sluit de vergadering en dankt allen voor hun inbreng.