De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 5 maart 2024. Op deze avond zal een onderwerp centraal staan dat voor veel ouders interessant zal zijn.

Binnenkort vindt u hier het onderwerp van de ALV.