Vergaderdata 2019-2020

  • dinsdag 8 oktober 2019 (jaarvergadering)
  • dinsdag 19 november 2019
  • dinsdag 7 januari 2020
  • dinsdag 10 maart 2020
  • dinsdag 12 mei 2020
  • dinsdag 23 juni 2020

Alle reguliere vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in de docentenkamer van het Bataafs Lyceum.

 

Contact opnemenBataafs Lyceum