SUBSIDIE AANVRAGEN (speciaal voor leerlingen!)

De Oudervereniging biedt leerlingen (en  soms ook docenten) de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie voor een project of activiteit waarvoor elders geen budget beschikbaar is. Per schooljaar is hier een bedrag van  € 2.500, – voor alle aanvragen samen beschikbaar is. Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Lees wel goed de onderstaande regels en richtlijnen door:

  • Het project/de activiteit is alleen bedoeld voor en gericht op leerlingen van het Bataafs Lyceum;
  • Het moet gaan om een project of activiteit met een duidelijke educatieve waarde (cultureel / maatschappelijk / sociaal / politiek / etc.);
  • Het project of de activiteit dient betrekking te hebben op of voordelen te bieden voor een grotere groep leerlingen (richtlijn is minimaal een klas); 
  • Projecten of activiteiten worden in principe maar één keer gesubsidieerd. Is er bijvoorbeeld een goed plan voor een jaarlijkse terugkerende activiteit, dan subsidieert de Oudervereniging de eerste keer. 
  • Na afloop van het project of activiteit dient de aanvrager te zorgen voor een verslag inclusief foto’s welke gebruikt kan worden voor deze website. 
  • Aanvragen die betrekking hebben op leshulpmidden, vallen onder het reguliere onderwijs of betrekking hebben op reiskosten worden in principe niet toegekend.  

Hoe vraag je subsidie aan?

In het verleden was het best wel lastig om een goede subsidie aanvraag te doen. We hebben getracht dit zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo kan je de aanvraag per mail toesturen: subsidie@ovbl.nl  Verder mag je de aanvraag helemaal in je eigen woorden vertellen waarbij je wel de volgende punten moet uitleggen/beschrijven en eventueel verduidelijken:

  • Beschrijf in jouw aanvraag zo duidelijk mogelijk waar jouw project of activiteit over gaat. 
  • Geef aan voor welke groep leerlingen het project bedoeld is en beschrijf daarbij waarom jouw project of activiteit goed is (tip: doe alsof je het aan de Oudervereniging gaat verkopen, wees overtuigend)
  • Maak een duidelijke opsomming van de koste en laat goed zien dat je aan alle kosten hebt gedacht. Wees reeël in je kosten en kijk altijd of er goedkopere of alternatieve mogelijkheden zijn om de kosten te drukken.
  • Heb je een keigoed idee maar vind je het aanvragen lastig, vraag dan een leraar, medeleerling, vriend of één van je ouders om hulp. 

Procedure na het indienen:

Een paar mensen uit het bestuur gaan jouw aanvraag doorlezen en beoordelen of deze voldoet aan bovenstaande punten. Positieve aanvragen en aanvragen die wat twijfelachtig zijn worden altijd in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken.  Afgewezen aanvragen worden altijd opgevolgd door een schriftelijke reactie per mail waarin in het algemeen ook een korte uitleg wordt gegeven waarom deze is afgewezen.  Soms komt het voor dat het bestuur wel wat ziet in een aanvraag, maar dat bijvoorbeeld de budgettering niet klopt of dat er bepaalde punten onvoldoende toegelicht worden. In het algemeen krijgt de aanvrager dan een verzoek tot toelichting. 

Aanvragen die akkoord zijn worden per mail toegekend. Hier staat ook in welk bedrag beschikbaar wordt gesteld omdat niet altijd akkoord op het volledige bedrag wordt gegeven. In de mail wordt dit toegelicht.

Subsidie aanvraag toegewezen, en dan? 

Als je de mail met akkoord hebt ontvangen, dan kan je beginnen met je acitiviteit. De Oudervereniging heeft rekeningen/kwitanties/nota’s nodig voor het bedrag wat is toegewezen. In het algemeen regelen we dit samen met school waarbij de school het geld voorschiet en wij dit achteraf verrekenen. Maar vergeet niet om de bonnetjes te bewaren!

Na afronding van het project of activiteit dien je een verslag of samenvatting te schrijven met daarbij wat leuke foto’s voor deze website. Dit is best belangrijk om goed te doen, het is ook onderdeel van de voorwaarden. 

Aanvragen kunnen gemaild worden naar: subsidie@ovbl.nl
Contact opnemenBataafs Lyceum