MISSIE EN VISIE

Missie

 • stimuleren van de belangstelling  van de ouders, voor een actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk ouders bij de school,
 • vervullen van een klankbordfunctie voor ouders van leerlingen, via de leden van de OVBL,
 • goede informatie-uitwisseling tussen de OVBL en de MR, en adviseren van de MR,
 • meedenken en spreken over zaken die het beleid van de school aangaan,
 • informeren van de ouders over relevante zaken,
 • bevorderen van een goede samenwerking tussen ouders en medewerk(st)ers van het Bataafs Lyceum,
 • ondersteunen van activiteiten voor de school,
 • beheren en effectief besteden van de ouderbijdragen,
 • organisatie van de algemene jaarvergadering met terugkoppeling van activiteiten en financiĆ«n,
 • het verzorgen van diverse attenties; o.a. kado eindexamenkandidaten.

 

Visie:

 • een veilige school en een prettig leerklimaat
 • het ontplooien van activiteiten, die strekken tot bevordering van de goede gang van zaken en kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen,
 • transparante informatie uitwisseling tussen de school en de ouders,
 • alle onderwerpen die voor leerlingen en ouders belangrijk zijn, komen in de vergaderingen van de OVBL aan de orde,
Contact opnemenBataafs Lyceum