HYPERLINKS

Beroepskeuzetest bij geregistreerde bureaus
Wanneer u overweegt uw zoon of dochter een test te laten doen, rijst al spoedig de vraag; waar vind ik een goed bureau voor studie- beroepskeuze en loopbaanbegeleiding? Wanneer u echt verzekerd wilt zijn van kwaliteit en integriteit kunt u naar een erkend bureau gaan dat ingeschreven staat bij de Stichting Register Beroepskeuzeadviseurs. Voor informatie hierover kunt u natuurlijk terecht bij de schooldecaan, die folders heeft met geregistreerde adviesbureaus in de omgeving. Maar u kunt ook kijken op www.beroepskeuze.nl.

Alle geregistreerde bureaus voldoen aan de vereiste kwaliteitsstandaarden en hebben geschoolde adviseurs en loopbaanbegeleiders in dienst. Zulke bureaus informeren bijvoorbeeld hun klanten over de onderzoeks- en klachtrechtprocedures, sturen de klant een rapport toe met de testresultaten en beschermen de privacy.
Websites
Op Internet zijn zeer veel websites. Voor het (voortgezet) onderwijs zijn talrijke websites interessant. Uit die veelheid aan informatieve websites geven wij u hier er enkele aan.
ADHD
Bataafs Lyceum
Dyslexie
Faalangst
http://www.ggdgezondheidsinfo.nl  onderwerp “faalangst”
Gezonde Voeding
DUO – Informatie Beheer Groep:
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Informatie over tegemoetkoming studiekosten, examenregelingen
Intelligentietesten:
Voor tal van soorten intelligentietesten:
Internetten
Kennisbronnen op het web
www.cito.nl

volg dan, onderwijs, voortgezet onderwijs, rekentoets VO

www.landendocumentatie.bosatlas.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Nederlandse vereniging voor leerlingbegeleiding
Pubers
Schoolkeuze
Oud klasgenoten/schoolgenoten
Vooral ter vermaak: vind je oude schoolvrienden en vriendinnen terug via
VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS, de landelijke behartiger van het openbaar onderwijs
Hebt u suggesties voor het opnemen van andere websites of nuttige adressen? Zend ons een email.
Contact opnemenBataafs Lyceum