BESTUUR

De oudervereniging heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit 8 personen.

Hieronder staan de functies, namen en emailadressen;

Voorzitter

Frank Bouwmeester

voorzitter@ovbl.nl

Secretaris

vacant

secretaris@ovbl.nl

Penningmeester/MR/GMR

Angelien Zeiger-Gierveld

penningmeester@ovbl.nl

MR

Rico Quattrocchi

rico@ovbl.nl

Bestuurslid

JanJaap Zeiger

janjaap@ovbl.nl

Bestuurslid

Rudy Oude Vrielink

rudy@ovbl.nl

Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, kunt u contact opnemen met onze voorzitter.

Contact opnemenBataafs Lyceum