Oudervereniging

Bataafs lyceum hengelo

OUDERVERENIGING BATAAFS LYCEUM

De Oudervereniging Bataafs Lyceum (OVBL) is een vereniging voor alle ouders en verzorgers die één of meerdere leerlingen hebben op het Bataafs Lyceum te Hengelo. Ons doel is om een stimulerende bijdrage te leveren aan het Bataafs Lyceum en daarmee ook bij te dragen aan het belang, het welzijn en de vorming van onze kinderen.

De OVBL houdt zich onder andere bezig met het volgende:

  • Meedenken en spreken over zaken die het beleid van de school aangaan.
  • Beheren en effectief besteden van de ouderbijdragen.
  • Organisatie van de algemene jaarvergadering met terugkoppeling van activiteiten en financiën.
  • Stimuleren van de belangstelling van de ouders, voor een actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk ouders bij de school.
  • Goede informatie-uitwisseling tussen de OVBL, directie en de medezeggenschapsraad.
  • Ondersteunen van activiteiten voor de school en het verzorgen van attenties voor de eindexamenkandidaten.
  • Het verstrekken van subsidies aan projecten/activiteiten.

De OVBL heeft regelmatig overleg met de directie van de school, waarbij zij worden geïnformeerd over actuele zaken en waar ouders ook zaken aan de orde kunnen stellen die zij van belang vinden.

Bijeenkomsten van de OVBL zijn openbaar en als lid bent u van harte welkom om mee te luisteren en mee te spreken. Ook kunt u de OVBL benaderen voor zaken waarbij u misschien onvoldoende gehoor krijgt binnen de school.

Contact opnemenPolls

De school hanteert een strikt beleid tegen alcohol en roken. Bent u het daar mee eens?

Laden ... Laden ...

Bataafs Lyceum