Oudervereniging

Bataafs lyceum hengelo

OUDERVERENIGING BATAAFS LYCEUM

De Oudervereniging Bataafs Lyceum (OVBL) is een vereniging voor alle ouders en verzorgers met een zoon of dochter op het Bataafs Lyceum in Hengelo. Haar doel is om een stimulerende bijdrage te leveren aan de school en daarmee ook aan het belang, het welzijn en de vorming van uw en onze kinderen.

De OVBL houdt zich bezig met:

 • Het meedenken en spreken over zaken die het beleid van de school aangaan.
 • Het beheren en effectief besteden van de ouderbijdragen.
 • Het organiseren van een interessante algemene jaarvergadering met info over activiteiten en financiën.
 • Het stimuleren van de belangstelling van de ouders, voor een actieve betrokkenheid van zo veel mogelijk ouders bij de school.
 • Een goede informatie-uitwisseling tussen de OVBL, de directie en de medezeggenschapsraad.
 • Het ondersteunen van activiteiten van de school en het verzorgen van attenties voor de eindexamenkandidaten.
 • Het verstrekken van subsidies aan projecten en activiteiten van leerlingen.

De OVBL heeft jaarlijks zes keer overleg met de directie van de school, waarbij zij wordt geïnformeerd over actuele zaken en waar zij ook zelf zaken aan de orde stelt.

Bijeenkomsten van de OVBL zijn openbaar. Alle ouders en verzorgers zijn lid en van harte welkom om mee te luisteren en mee te spreken. Ook kunt u de OVBL benaderen voor zaken waarbij u onvoldoende gehoor krijgt binnen de school.

Contact opnemenPolls

De school hanteert een strikt beleid tegen alcohol en roken. Bent u het daar mee eens?

 • Ik vind het huidige beleid te streng (71%, 36 Votes)
 • Ik vind het huidige beleid goed (20%, 10 Votes)
 • Het huidige beleid zou best wat strenger mogen (6%, 3 Votes)
 • Ik weet niet precies wat het huidige beleid is (4%, 2 Votes)

Totaal aantal Votes: 51

Laden ... Laden ...

Bataafs Lyceum